Zespół

Marcel Drobos

tech.dent., lek.dent.,
Ekspert implantolog, DIPLOMATE PSI, ICOI, DGOI
 1. Więcej
  Od ponad 10 lat rozwijam swoją pasję którą jest protetyka i implantologia stomatologiczna.

  W roku 1995 ukończyłem w Krakowie szkołę dla techników dentystycznych gdzie uzyskałem tytuł technika protetycznego. W 2000 roku ukończyłem studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Staż podyplomowy odbyłem również na Śl.U.M.

  Od 2001 roku podjąłem pracę w Prywatnej Klinice Implantologicznej w Katowicach. Tu przez 10 lat rozwijałem i doskonaliłem swoje umiejętności. W międzyczasie uczestniczyłem w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą.

  W 2007 roku uzyskałem tytuł implantologa polskiego stowarzyszenia PSI, a rok później uzyskałem międzynarodowy certyfikat umiejętności implantologicznej Fellowship ICOI.

  W 2013 roku ukonczyłem Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie W.Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), uzyskując tytył implantologa niemieckiego stowarzyszenia DGOI.

  W 2017 roku zdałem zgzamin na Eksperta ds. implantologii stomatologicznej i zdobyłem Diplomate PSI, ICOI, DGOI.

  W gabinecie Madent zajmuję się rehabilitacją narządu żucia za pomocą implantów i uzupełnień protetycznych. Lata praktyki zaowocowały współpracą z najlepszymi laboratoriami protetycznymi w Polsce. Wysoka jakość wykonanych prac protetycznych przekłada się na zadowolenie moich pacjentów.

  Polecam protetykę na implantach jako najlepszą alternatywę dla utraconych zębów.

Magdalena Brzoza-Drobos

dr n.med.,
Specjalista stomatologii dziecięcej
 1. Więcej
  Studia stomatologiczne ukończyłam na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu. Staż podyplomowy odbyłam także na uczelni, co stworzyło możliwość doskonalenia mojej pracy zawodowej pod okiem najlepszych specjalistów. Swoją edukację kontynuowałam na Katedrze Stomatologii Dziecięcej Śl.U.M., gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych badając nowoczesne metody leczenia endodontycznego.

  W latach 2007 – 2014 byłam wykładowcą na Śl.U.M. w Katedrze Stomatologii Dziecięcej.

  W roku 2009 zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty stomatologii dziecięcej.

  Obszarem moich zainteresowań obok stomatologi dziecięcej stanowi ortodoncja.

  Prywatnie jestem mamą trójki dzieci i doskonale wiem jak ważna jest pierwsza wizyta dziecka u dentysty. To od niej zależy zaufanie i dalsza współpraca małego pacjenta z lekarzem. Dlatego z najwyższą troską dbamy o to, by w naszym gabinecie wizyta dziecka przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.

  Dbajmy o zdrowy uśmiech już od najmłodszych lat.

Magdalena Mołdawa

Magdalena Mołdawa

lek.dent.,
Endodoncja mikroskopowa
 1. Więcej
  Studia ukończyłam na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku w 2002 roku.

  Na stażu podyplomowym byłam w renomowanej klinice EURODENTAL w Warszawie.

  W 2013 roku ukończyłam cykl szkoleń z endodoncji zakończonych egzaminem Curriculum Endodontyczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

  Cały czas poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

  Wykonuję zabiegi głównie z zakresu endodoncji mikroskopowej, mikrochirurgii oraz protetyki. W swojej pracy wykorzystuję lupy oraz mikroskop stomatologiczny.

Dorota Grzyśka

mgr dypl.hig.stom.
Koordynator Asystentek i Higienistek
 1. Więcej

  Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studentka podyplomowych studiów IDN – Instytut Dokształcania Nauczycieli – specjalność: przygotowanie pedagogiczne. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Zdrowia Publicznego (studia II stopnia – magisterskie, – specjalność: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia) oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno – Medycznej (licencjat ze zdrowia publicznego, specjalność: administracja i zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia).

  Uczestniczka i prelegentka licznych konferencji oraz sympozjów. Autorka licznych artykułów medycznych oraz serii prelekcji z zakresu profilaktyki jamy ustnej. Współautorka książki “Vademecum asysty dentystycznej. Profilaktyka w gabinecie”. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

  Dyplomowana higienistka stomatologiczna z kilkunastoletnim stażem. Zawodowo – koordynator higienistek i asystentek stomatologicznych. Specjalizuje się w szczególności w asystowaniu przy zabiegach implantologicznych oraz implantoprotetycznych. Samodzielnie przeprowadza zabiegi z zakresu higieny, profilaktyki oraz opieki pozabiegowej.

  Członek Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej (PAPS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Higieny Stomatologicznej (PSHS).

  Dodatkowo wykładowca w szkole policealnej na kierunkach: asystentka i higienistka stomatologiczna oraz konsultant merytoryczny w „Asyście Dentystycznej”.